Cykla för klimatets skull!

Det behövs ett nytt sätt att tänka för att man ska uppnå de klimatmål som satts för Stockholm. Det är dags att fler börjar cykla för klimatets skull! Dessutom är det bättre för ekonomin och hälsan att cykla istället för att ta bilen. 

Stockholms biltrafik ökar ständigt, något som man måste göra något drastiskt åt för att om man ska uppnå klimatmålen som satts för staden. En större satsning på cykling istället för motordriven trafik är en del av lösningen.

Mål att öka kollektivtrafiken och cyklister i staden

I Stockholms län vill man öka antalet personer som färdas med kollektivtrafiken och kanske allra mest slå ett slag för det mest klimatsmarta, nämligen att få folk att cykla i större utsträckning. I Dagens Nyheter kan man läsa om att en prognos från Trafikverket pekar på att 30 procent av stadens biltrafik måste minska till fram till 2030, jämfört med hur det såg ut år 2010. Föreningen Gröna bilister utgår ifrån att var tredje bil måste försvinna från Stockholms gator för att detta ska vara möjligt. Ett sätt för att ordna detta skulle vara att satsa mer på cykeltrenden som just nu råder och att ta inspiration från hur man nyligen gjort i Vancouver, där man satt stopp för alla projekt som innebär nya vägar för bilar att ta sig fram.

Börja cykla redan idag

Är du en av dem som vill bidra till ett bättre klimat och en bättre stadsmiljö? Köp en riktigt bra cykel från cykloteket.se i sådana fall. Men det gäller också att ta hand om sin cykel för att den ska hålla och vara säker att använda. Ett tips är att spola av cykeln och smörja delar regelbundet, en smutsig cykel går lättare sönder, läs mer. Dessutom är det bra för hälsan att cykla mer och inte minst bra för ekonomin: